Etická platforma
profesních
organizací koučů

Dokumenty

KODEX ZÁSAD JEDNÁNÍ PRO KOUČE A MENTORY

Byl sestavený v únoru 2011 jako společná celoevropská iniciativa ICF a EMCC a posloužil jako základ pro přijetí seberegulačního statusu koučovací a mentorské profese v rámci Evropské unie. V červnu 2011 se k němu připojila i Česká asociace koučů. Tento dokument představuje společně sdílené porozumění profesím koučů a mentorů a pravidlům jejich profesionálního působení.

Kodex zásad jednání [143.17kB]

 

ČAKO ETICKÝ KODEX

K dodržování tohoto kodexu se zavazují členové České asociace koučů.

CAKO eticky kodex [75.46kB]

 

EMCC ETICKÝ KODEX

K dodržování tohoto kodexu se zavazují členové Evropské rady pro mentoring a koučink.

EMCC etický kodex [168.19kB]

 

ICF ETICKÝ KODEX

K dodržování tohoto kodexu se zavazují členové Mezinárodní asociace koučů.

ICF etický kodex [373.70kB]

 

Download materiálů pro organizátory workshopů:

Vzor pozvánky [122.58kB]

Evidence přihlášek na workshop - prezenční listina [21kB]

Formulář pro zpětnou vazbu [118.91kB]