Etická platforma
profesních
organizací koučů

Aktuality

 

Zobrazuji záznamy  11 - 18 z 18
«<12>»
 

8. seminář o etice v koučovácí praxi proběhl 19.1.2015 v Praze

Společenské setkání koučů a jejich hostů nad rozměrem etiky v koučovací praxi a v životě. Tématem osmého setkání v pořadí bylo: "JE TŘEBA BÝT LOAJÁLNÍ?"

 

7. seminář o etice v koučovací praxi proběhl 22.9.2014 v Praze

Společenské setkání koučů a jejich hostů nad rozměrem etiky v koučovací praxi a v životě. Tématem již sedmého setkání bylo: "páchání dobra."

 

6. seminář: Etika v koučovací praxi aneb jak se rozhodovat (4.2.2014)

Téma seminární diskuze: EXISTUJÍ HRANICE PŘI SEBEPREZENTACI KOUČE A PROPAGACI JEHO SLUŽEB? JAK TO MÁTE VY?

 

5. seminář: Etika v koučovací praxi aneb jak se rozhodovat (05.11.2013)

Společné zamýšlení nad etikou v koučování se zaměřilo na etické hranice při veřejné sebeprezentaci koučů.

 

4. seminář: Etika v koučovací praxi aneb jak se rozhodovat (17.6.2013)

Tématem předprázdninové diskuze byly etické hranice při zadávání zakázek a rozbor příkladů hraničních situací z praxe.

 

3. seminář: Etika v koučovací praxi aneb Jak se rozhodovat (07.02.2013)

Třetí setkání bylo věnováno řešení konkrétních případů s ohledem na Etický kodex jednotlivých profesních sdružení tvořících EPPOK.

 

2. seminář: Etika v koučovací praxi aneb Jak se rozhodovat (11.10.2012)

Na programu semináře bylo hledání odpovědí a konkrétních řešení na otázky: Jaké jsou hranice v koučování? Etické kodexy a stanovování hranic. Příklady z praxe -- jak si nastavit a udržet hranice.

 

1. seminář: Etika v koučovací praxi aneb Jak se rozhodovat (12. 4. 2012)

Na prvním pracovní setkání EPPOK na téma Etika v praxi aneb jak se rozhodovat se sešly přes dvě desítky účastníků, kteří diskutovali v pracovních skupinách a následně v plénu nad otázkami, jak se rozhodnou v hraničních situacích.