Etická platforma
profesních
organizací koučů

Mise etické platformy:

Posláním EPPOK je posilovat a prosazovat vědomé etické chování profesionálních koučů a všech zúčastněných v procesu koučování.

ETICKÁ PLATFORMA PROFESNÍCH ORGANIZACÍ KOUČŮ byla založena v roce 2011 jako společné grémium tří českých profesních organizací zastupujících odborníky v koučování. U jejího zrodu stály (abecedně řazeny) Česká asociace koučů (ČAKO), Evropská rada pro mentoring a koučink (EMCC Czech) a International Coach Federation Czech Republic (ICF ČR).